Utbildning för kvalitetsansvariga inom dialyssjukvård 22-23 Mars 2017 i Stockholm

Kursarrangörer

Dr Rolf Nystrand, Bio-TeQ Nystrand Consulting

Ing. Gunnar Malmström, GMC

Målgrupp

Utbildningen är skräddarsydd för sakkunniga apotekare, medicinskt ansvariga läkare och chefsjuksköterskor på dialyskliniker, som tidigare deltagit i SLS-kurser på Danderyds sjukhus AB.


Kunskapsmål

Fördjupad kunskap om de regelverk som styr tillverkningen av läkemedel (dialysvätska) på en dialysklinik som utför HDF-behandlingar. 

Förståelse för hela systemet från vattenrening (RO), distributionsslinga, dialysmaskin. Säkerhet ur mikrobiologisk  och medicinteknisk synvinkel. 

Vilka delar måste finnas med i klinikens kvalitetssystem. Hur man validerar systemet på ett adekvat sätt.

Vad ska man tänka på vid projektering av en ny dialysavdelning.

Tid finns avsatt för deltagarna diskutera rutiner/ kvalitetssystem med kollegor och föreläsare.


Kursinnehåll

Medicinteknisk säkerhet dialys

Så fungerar dialysmaskinen. Beskrivning av dialysmaskinen, hur olika företags dialysmaskiner skiljer sig åt. 

Vad gör dialysmaskinen patientsäker. Vilka parametrar skall man ta hänsyn till vid en upphandling.

Mikrobiologi, GMP

Hur man tar prover och validerad dialysutrustning på ett adekvat sätt. 

Vad föreskriver Europeiska standarder och Läkemedelsverket.

Vattenreningssystemet.

Vilka krav ska vi ställa vid en upphandling? Genomgång av de svagheter som finns i vattenreningssystem och hur man minskar riskerna genom bra rutiner. 


Anmälan

Kurskostnad 7400kr inkl. moms

Anmälan senast 2017-01-20. Klicka på anmälnings länken anmälan.

Vi har plats för 30 deltagare. 

CV

Ing Gunnar Malmström har 35 års erfarenhet inom dialysteknik. Startade sin yrkesbana som serviceingenjör på S:t Eriks sjukhus, njurkliniken 1976. Han föreläser för studenter och dialyspersonal nationellt och internationellt. Gunnar arbetar på Medicinsk Teknik på Danderyds sjukhus AB sedan 1996. Han har anordnat SLS-kurser under 15 år. Är ordförande i MTFD- Medicin Teknisk Förening Dialys.


Dr. Rolf Nystrand är mikrobiolog med lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom läkemedelsindustrin. Han har varit med vid framtagning av de tekniker som används inom dialys och sysslar med morgondagens tillämpningar. Rolf sitter med i flera standardiseringskommittéer inom dialysområdet. Han är specialist inom sterilisering och desinfektion. Rolf föreläser internationellt och anlitas som konsult av företag och dialyskliniker.