Utbildning för nyckelpersoner inom dialyssjukvård 15-16 Mars 2017 i Stockholm

Kursarrangörer

Dr Rolf Nystrand, Bio-TeQ Nystrand Consulting

Ing. Gunnar Malmström, GMC

Målgrupp

Utbildningen är skräddarsydd för beredningsansvariga apotekare, medicinskt ansvariga läkare och chefsjuksköterskor på dialyskliniker som tidigare deltagit i SLS-kurser på Danderyds sjukhus AB.


Kunskapsmål

Fördjupad kunskap om de regelverk som styr tillverkningen av läkemedel (dialysvätska) på en dialysklinik som utför HDF-behandlingar. 

Förståelse för hela systemet från vattenrening (RO), distributionsslinga, dialysmaskin. Säkerhet ur mikrobiologisk  och medicinteknisk synvinkel. 

Vilka delar måste finnas med i klinikens kvalitetssystem. Hur man validerar systemet på ett adekvat sätt.


Kursinnehåll

Medicinteknisk säkerhet dialys

Så fungerar dialysmaskinen. Beskrivning av dialysmaskinen, hur olika företags dialysmaskiner skiljer sig åt. 

Vad gör dialysmaskinen patientsäker. Vilka parametrar skall man ta hänsyn till vid en upphandling.

Mikrobiologi, GMP

Hur man tar prover och validerad dialysutrustning på ett adekvat sätt. 

Vad föreskriver Europeiska standarder och Läkemedelsverket.

Vattenreningssystemet.

Vilka krav ska vi ställa vid en upphandling? Genomgång av de svagheter som finns i vattenreningssystem och hur man minskar riskerna genom bra rutiner. 


Anmälan

Kurskostnad 7400kr inkl. moms

Anmälan senast 2017-01-20. Klicka på anmälnings länken anmälan.